Met uw aanmelding komt uw zoon of dochter op de wachtlijst; aan het begin van het nieuwe seizoen wordt bepaald hoeveel kinderen van de wachtlijst kunnen worden opgeroepen. Een inschrijving betekent dus niet dat uw zoon of dochter dit jaar (nog) mee kan doen.
Op de wachtlijst kunnen slechts kinderen van leden van De Amstelbocht worden geplaatst. Het (gezins-)lidmaatschap kost EUR 8,- per jaar en als gezinslid heeft u met uw kinderen tot 18 jaar gratis toegang tot de landijsbaan.Gezinslidmaatschap *
Naam *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Adres *
Nummer *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoon *
Email *
Geboortedatum *
Geslacht *
Nieuw lid *
Diploma *